Mey (duduk, balaban)

Mey (duduk, balaban)


422.111.2


Turquía (República de), Armenia (República) , Georgia (República de), Azerbaiyán (República), Irán (República Islámica de)


Family: 
Aerófono