Chitravina (Gottuvadhyam, Chitra vina, Chitraveena, Gottuvâdyam)

Chitravina (Gottuvadhyam, Chitra vina, Chitraveena, Gottuvâdyam)


321.311 - 26


India (República de)


Family: 
Cordófono