Byou-uchi daiko

Byou-uchi daiko


211.222.1-7


Japón (Reino de)


Family: 
Membranófono